Quyết định thành lập xét chế độ chính sách sinh viên các khoa đào tạo năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An công bố Quyết định thành lập xét chế độ chính sách sinh viên các khoa đào tạo năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác