Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2022, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác