Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác