Thông báo về việc mời sinh viên tham gia cuộc thi " Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo mời sinh viên tham gia cuộc thi " Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 cụ thể như sau:

 


Bài viết khác