Thông báo về việc thanh tra giáo dục học kì I, năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc thanh tra giáo dục học kì I, năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

 


Bài viết khác