Công văn về việc bảo đảm ATGT cho sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Để đảm bảo cho sinh viên khi tham gia giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5/2021. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị tăng cường nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 


Bài viết khác