Seminar cấp Bộ môn: Sử dụng phim tư liệu, văn học, bài hát vào giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề “Sử dụng phim tư liệu, văn học, bài hát vào giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh” do ThS. Nguyễn Khánh Ly thực hiện.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 của Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (TTHCM & ĐLCMCĐCSVN), được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm Khoa Lý luận Chính trị, vào lúc 9h30 sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề “Sử dụng phim tư liệu, văn học, bài hát vào giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh” do ThS. Nguyễn Khánh Ly thực hiện. Tham dự buổi sinh hoạt học thuật có ThS. Nguyễn Mạnh Hưng – Quản lý Khoa Lý luận Chính trị cùng các giảng viên trong khoa Lý luận Chính trị.

Các giảng viên Khoa LLCT tham gia buổi simenar

ThS. Nguyễn Khánh Ly chia sẻ về những mẫu chuyện dự báo của Bác Hồ

     Buổi SHHT góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, kỹ năng của người học.

ThS. Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng Công tác Sinh viên (Giảng viên kiêm nhiệm) phát biểu trao đổi tại buổi simenar    

ThS. Hoàng Nam Hưng - Giảng viên Bộ môn TTHCM & ĐLCMCĐCSVN chia sẻ ý kiến tại buổi simenar

 Việc sử dụng những đoạn phim tư liệu, văn học hay bài hát vào giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh sễ giúp giảng viên phân tích, minh hoạ, khái quát và rút ra nhận xét, kết luận nhằm xây dựng biểu tượng, khắc sâu nội dung kiến thức của bài học, góp phần làm cho môn học trở nên sinh động hơng, lôi cuốn hơn, hấp dẫn hơn với người học./.

Tin bài: Khoa Lý luận Chính trị


Bài viết khác