Đánh giá, nghiệm thu đề tài Khoa học & Công Nghệ và Sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường năm 2021 của Khoa Lý luận Chính trị

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Căn cứ các biên bản đánh giá xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường năm học 2021 - 2022 của Hội đồng xét duyệt đề cương. Căn cứ vào quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường năm 2021.

Toàn cảnh buổi đánh giá đề tài

Chiều ngày 28/12/2021, tại Phòng họp A1, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Tùng - Trường phòng Đào tạo - Khoa học & HTQT; Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã diễn ra buổi báo cáo tổng kết đề tài Khoa học & Công Nghệ “Nâng cao công tác giáo dục quyền con người cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Nguyễn Khánh Ly  làm chủ nhiệm  và Sáng kiến kinh nghiệm “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy phép biện chứng duy vật ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An” do TS. Trần Thị Bình làm chủ nhiệm.

ThS. Hoàng Thị Thu Hoài - Thư ký Hội đồng thông qua quyết định thành lập Hội đồng đánh giá

Đề tài KH&CN cấp trường “Nâng cao công tác giáo dục quyền con người cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Nguyễn Khánh Ly làm chủ nhiệm; cùng các cộng sự Hoàng Thị Thu Hoài và ThS. Hồ Thị Bích Ngọc dựa trên nền tảng lý thuyết cơ bản về quyền con người và giáo dục con người; khảo sát thực trạng giáo dục quyền con người cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục quyền con người cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Khánh Ly báo cáo tổng kết đề tài trước Hội đồng

Bên cạnh đó, báo cáo đề tài là một nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên, giảng viên giảng dạy về quyền con người hiện nay. Đồng thời, kết quả nghiên cứu giúp các nhà lãnh đạo chú ý phát huy các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác giáo dục quyền con người một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Đối với Sáng kiến kinh nghiệm “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy phép biện chứng duy vật ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An” do TS. Trần Thị Bình làm chủ nhiệm cùng ThS. Nguyễn Mạnh Hưng làm cộng sự đã tập trung làm rõ  hơn về phép biện chứng duy vật. Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững nội dung phép biện chứng là để nắm được sự vận động và phát triển của thế giới, tự nhiên và xã hội.

TS. Trần Thị Bình - Chủ nhiệm Sáng kiến kinh nghiệm báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy phép biện chứng duy vật ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ thấm nhuần phẩm chất, nhân cách, tài năng, tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh trong nghệ thuật chỉ đạo cách mạng.

TS. Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên Hội đồng phản biện đánh giá, nhận xét  tại buổi báo cáo

Nghiên cứu này là tài liệu tham khảo cho giảng viên và những người làm công tác nghiên cứu triết học và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học tập đối với các môn Lý luận Chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi báo cáo nghiệm thu, các đề tài đều được Hội đồng phản biện đánh giá có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, 100% thành viên trong Hội đồng thông qua cho phép báo cáo nghiệm thu cấp trường./.

Tin bài: Mạnh Hưng

 

 

 


Bài viết khác