Khoa Lý luận Chính trị tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Giá trị Lý luận và Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay"

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu  nhà trường, sự phối hợp của các đơn vị phòng, khoa. Sáng ngày 11/11/2020, Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Giá trị lý luận và Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020 – 2021, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Truyền thống Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (1960 - 2020); Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu  nhà trường, sự phối hợp của các đơn vị phòng, khoa. Sáng ngày 11/11/2020, Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Giá trị lý luận và Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”

Đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trung Châu – Nguyên Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vinh.  Các giảng viên là Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Lý luận Chính trị ở các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Đại học Y Khoa Vinh, CĐ Sư phạm Nghệ An; Về phía nhà trường có sự tham dự của TS. Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Trương Quang Ngân – Phó hiệu trưởng Nhà trường và các cán bộ, giảng viên đại diện cho các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, ThS. Trương Quang Ngân – Phó hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương sự chủ động, sáng tạo của Khoa Lý luận Chính trị trong phối hợp tổ chức Hội thảo, góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn, bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác; tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh các ý kiến thảo luận cần tập trung làm rõ việc nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Trong đó, cần nhận thức rõ tình hình mới; tăng cường trao đổi giữa các khoa lý luận chính trị ở các trường ĐH,CĐ trên địa bàn tỉnh trong việc nghiên cứu, giảng dạy, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu, bổ sung các hình thức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

ThS. Trương Quang Ngân – Phó hiệu trưởng Nhà trường 

phát biểu tại Hội thảo

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức vui mừng được đón nhận 25 bài, trong đó 16 bài tham luận của các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng và của Ban Tuyên giáo tỉnh đã được đưa vào kỷ yếu. Hầu hết các bài viết đều thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của những người làm công tác nghiên cứu giảng dạy các môn lý luận chính trị, rất trân trọng những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác và sự vận dụng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiều bài viết thể hiện sự trăn trở, nhiệt huyết với việc vận dụng lý luận Chủ nghĩa Mác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng của Người, nhằm thấu hiểu sâu sắc, rõ nét hơn sự sáng tạo, thông minh của Người trong quá trình vận dụng khoa học các quan điểm, tư tưởng của các nhà kinh điển. Những suy tư, chia sẻ ấy thật đáng trân trọng.

 

Các Đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học đến từ

các trường ĐH,CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An trao đổi tại Hội thảo khhoa học

Những ý kiến trao đổi của sinh viên tại Hội thảo

Hội thảo cũng là dịp để các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học bày tỏ sự tôn kính sâu sắc đối với C.Mác, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn những giá trị thực, bền vững, ý nghĩa lớn lao đối với học thuyết Mác; là cơ hội để các giảng viên, các nhà khoa học, các em sinh viên trong và ngoài trường trao đổi, chia sẻ những nhận thức, kết quả nghiên cứu mới, những kinh nghiệm vận dụng tư tưởng C.Mác vào hoàn cảnh, thực tiễn của mỗi nước và còn nhiều vấn đề luôn được bổ sung, phát triển, vận dụng cho phù hợp với quốc gia, dân tộc, như các vấn đề về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết giá trị thặng dư, lý luận về Đảng cầm quyền vv... Hội thảo đã tập trung làm rõ hai nội dung cơ bản: (1), Lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin - Gía trị và thực tiễn. (2), Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin.

TS. Dương Xuân Thao – Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo

của Khoa Lý luận Chính trị trong công tác tổ chức một cuộc Hội thảo cấp trường.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Dương Xuân Thao – Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Khoa Lý luận Chính trị trong công tác tổ chức một cuộc Hội thảo cấp trường. Các tham luận tại Hội thảo có nội dung khoa học phong phú, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề Hội thảo; tiếp tục khẳng định hệ giá trị khoa học, cách mạng vĩ đại, sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác; cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là sự phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới hiện nay; tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; tiếp tục phát huy vai trò cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của cơ quan, đơn vị, nhà trường tham gia đấu tranh, bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

TS. Trần Thị Bình - Trưởng khoa Lý luận chính trị 

phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS. Trần Thị Bình - Trưởng khoa Lý luận chính trị đã đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các đại biểu, các thầy cô giáo, các nhà khoa học đã tạo nên sự thành công của hội thảo, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục tổ chức các hoạt động khoa học về nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học lần này có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học nghiên cứu, khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn, đồng thời đề xuất những vấn đề cần bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Khẳng định vai trò to lớn của các khoa nghiên cứu, đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị, các nhà khoa học trong việc  tham gia bảo vệ, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin bài: Khoa Lý luận Chính trị.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 


Bài viết khác