Khoa Lý luận Chính trị tổ chức dự giờ giảng viên chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2022 – 2023; Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động chuyên môn hưởng ứng tháng thi đua chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/21982 – 20/11/2022). Sáng ngày 14/11/2022, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Khoa Lý luận Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức dự giờ giảng của giảng viên.

ThS. Hoàng Nam Hưng thực hiện bài giảng của mình

Hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo Khoa Lý luận Chính trị và các giảng viên trong Khoa. Tại buổi dự giờ giảng của ThS. Hoàng Nam Hưng - Giảng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung bài giảng về “Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Bài giảng được tiến hành ở lớp Kế toán K7.

Giảng viên và sinh viên trao đổi nội dung bài học tại giờ giảng 

Nhìn chung, tiết dạy của giảng viên Hoàng Nam Hưng đã đảm bảo được nội dung, đạt được yêu cầu đặt ra và sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp. Sau tiết thao giảng, Tổ bộ môn và Khoa sẽ tổ chức đánh giá kết quả cụ thể và rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó giảng viên được dự giờ sẽ có những điều chỉnh phù hợp nhằm hoàn thiện hơn nữa kỹ năng, phương pháp dạy học. Qua hoạt động này, giảng viên khoa có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp ý, đánh giá để hoàn thiện bài giảng.

Hoạt động dự giờ giảng viên là một trong những hoạt động chuyên môn được thực hiện thường xuyên của Khoa Lý luận Chính trị. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và từng bước đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học Lý luận chính trị trong trường đại học giai đoạn hiện nay./.

Tin bài: Mạnh Hưng 


Bài viết khác