Sinh hoạt học thuật cấp bộ môn với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động đến giảng viên và sinh viên trong các trường đại học ở nước ta”.

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học của cá nhân trong năm học 2020-2021, sáng ngày 20/5/2021, thầy giáo Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng công tác sinh viên, giảng viên kiêm nhiệm tại bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh & Đường lối cách mạng của ĐCSVN đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động đến giảng viên và sinh viên trong các trường đại học ở nước ta”.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật

Buổi học thuật đã cơ bản làm sáng tỏ nhiều vấn đề đã và đang đặt ra dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với nền giáo dục nước ta nói chung và trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi học thuật, tác giả đã khái quát quá trình ra đời, phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử nhân loại, đồng thời nêu rõ khái niệm về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với những đặc điểm của nó. Cuộc cách mạng 4.0 đã tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đối với việc làm và phân cực lực lượng lao động xã hội, trong đó có đội ngũ giảng viên và sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng ở nước ta, cụ thể là:

- Tác động tích cực:Cách mạng 4.0 sẽ đưa đến cho đến đội ngũ giảng viên và sinh viên việc tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu phong phú, phương tiện, phương pháp giảng dạy và học tập đa dạng (Online, E-Learning) phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được tiến độ và chất lượng. Từ đó làm thay đổi thói quen dạy và học theo cách truyền thống.

- Tác động tiêu cực: Trong sự đa dạng về nguồn tài liệu và phương pháp dạy học đó, đòi hỏi cả giảng viên và sinh viên phải chịu khó tìm tòi, lựa chọn để có được quyết định đúng nhất và hiệu quả tối ưu. Muốn vậy, cả giảng viên và sinh viên ở các trường đại học cần phải nỗ lực trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, vốn tiếng anh, vì đó chính là chiếc chìa khóa đưa chúng ta đến với tri thức mới.

Các giảng viên trao đổi ý kiến tại buổi sinh hoạt học thuật

Kết thúc buổi học thuật, các giảng viên tham dự đã góp ý kiến cá nhân, bổ sung thêm những quan điểm, cách tiếp cận hợp lý để tác giả có thể nâng đề tài này lên thành đề tài nghiên cứu cấp trường. Cũng thông qua buổi học thuật này những người tham dự được tiếp cận và nhìn nhận thấu đáo hơn vai trò của khoa học công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đồng thời đánh giá cao công sức của tác giả trong việc tìm kiếm tài liệu, chọn lọc thông tin để đem đến buổi sinh hoạt khoa học thành công và nhiều ý nghĩa./.

Tin bài: Thương Uyên


Bài viết khác