Tổ TTHCM&ĐLCMCĐCSVN: Seminar Khoa học “Để giảng dạy tốt hơn môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Ngày 28/12/2022, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (TTHCM & ĐLCMCĐCSVN)  – Khoa Lý luận chính trị – Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức chương trình Seminar Khoa học “Để giảng dạy tốt hơn môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Đổi mới phương pháp dạy và học các môn lý luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu cấp thiết. Với mục đích giúp cho người học thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, đạo đức cách mạng, tình yêu thương đồng bào, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta; gắn chặt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân.

Tham dự buổi Seminar, có sự hiện diện của: ThS. Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng Khoa Lý luận chính trị. Buổi seminar được thực hiện dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Khánh Ly - Trưởng Bộ môn.

Tại buổi Seminar, đại biểu và các giảng viên đã được lắng nghe tham luận của ThS. Nguyễn Quốc Sơn về chủ đề “Một số kinh nghiệm để giảng dạy tốt hơn môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tiếp đó, các giảng viên được nghe tham luận của ThS. Hoàng Nam Hưng về: “Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An”.

Các báo cáo tham luận khẳng định để giảng dạy tốt môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh theo cá nhân tôi đòi hỏi phải hội tụ đầy đủ nhiều yếu tố: trước hết đòi hỏi người giảng viên phải nắm vững chuyên môn; phải vốn hiểu biết sâu rộng về kiến thức liên quan; đồng thời phải nắm vững tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh; hiểu rõ các nguồn gốc lý luận trực tiếp dẫn tới hình thành luận điểm cách mạng của Hồ Chí Minh; nắm vững các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh; có vốn kiến thức thực tiễn phong phú; thuộc, hiểu hoàn cảnh ra đời và vận dụng phù hợp những lời nói nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh; kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy học truyền thống và với phương tiện, công nghệ dạy học hiện đại vào bài giảng.

Trong buổi seminar, đại biểu và các giảng viên tham dự đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Các bài báo cáo đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư nghiên cứu, tìm tòi sâu sắc. Buổi seminar đã góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị nói chung, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

 

 Tin bài: Tổ Bộ môn TTHCM & ĐLCMCĐCSVN


Bài viết khác