Vai trò của công tác dự giờ đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Khoa Lý luận Chính trị.

          Dự giờ là hoạt động chuyên môn của quá trình giảng dạy, là một hình thức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ của giảng viên. Đây là một việc làm rất cần thiết đối với giảng viên, vì nó sẽ tạo điều kiện cho các giảng viên trao đổi kinh nghiệm, học tập, giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chuyên môn, nghề nghiệp của giảng viên.

          Với ý nghĩa đó, trong nhiều năm qua, hoạt động dự giờ ở Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được triển khai và trở thành hoạt động chuyên môn thường xuyên của bộ môn và của Khoa. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc triển khai kế hoạch dự giờ, các khoa chuyên môn đã căn cứ vào lịch giảng dạy để lên kế hoạch thời gian dự giờ có sự tham gia của tất cả giảng viên trong khoa. Tổ chức thực hiện dự giờ đối với mỗi giảng viên trong khoa theo kế hoạch, mỗi giảng viên đăng ký bài dự và kèm theo giáo án chi tiết để thông qua.

Dự giờ giảng viên luôn được Khoa Lý luận Chính trị quan tâm thực hiện nghiêm túc

          Việc dự giờ luôn luôn được các giảng viên có ý thức thực hiện nghiêm túc. Qua công tác dự giờ, nhiều giảng viên nhất là đội ngũ giảng viên trẻ đã học tập được những kinh nghiệm của các giảng viên lâu năm trong việc xây dựng kế hoạch bài giảng, soạn giáo án, cách  xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình lên lớp, cũng như việc vận dụng các phương pháp sư phạm, phương pháp giảng dạy  tích cực trong giảng dạy để nâng cao chất lượng bài giảng. Thông qua dự giờ giảng viên sẽ tự đánh giá khả năng, năng lực chuyên môn của mình, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, để từ đó rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế của bản thân về phong cách, phương pháp, nội dung bài giảng của mình. Không chỉ có tác động tích cực đối với giảng viên, công tác thao giảng, dự giờ cũng là hình thức giúp sinh viên có ý thức học tập tốt hơn, nghiêm túc hơn, chủ động hơn trong học tập. Thực tế cho thấy, khi có người đến dự giờ, hầu hết các giảng viên đều có tinh thần chuẩn bị bài thật kỹ cả về kiến thức chuyên môn lẫn thực tiễn và phương pháp giảng dạy để có một buổi giảng đạt kết quả cao nhất. Khi có người đến dự giờ, lớp học cũng diễn ra sôi nổi hơn, ý thức học tập của học viên tốt hơn. Đây là điều kiện tốt nhất để giảng viên phát huy tính sáng tạo của người học, những câu hỏi do giảng viên đưa ra được sinh viên hưởng ứng nhiệt tình. Điều này giúp sinh viên hiểu rõ nội dung bài học, đồng thời có thể gắn kết lý luận với các tình huống thực tiễn.

Dự giờ giảng góp phần phát triển chuyên môn của từng giảng viên, đặc biệt là trong đổi mới dạy học hiện nay

          Việc dự giờ không chỉ giúp cho giảng viên đi dự giờ học tập, rút kinh nghiệm từ tiết dạy của đồng nghiệp mà còn giúp cho họ những sáng tạo trong xử lí các tình huống dạy học, trước cùng một câu hỏi đặt ra, tuỳ từng đối tượng sinh viên mà giáo viên có thể giúp các sinh viên trả lời câu hỏi theo các hướng khác nhau. Thông qua việc xử lí tình huống của đồng nghiệp ở trên lớp, giảng viên đi dự giờ sẽ khắc phục được những thiếu sót trong quá trình giảng dạy để rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Ngoài ra, thông qua hoạt động dự giờ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên làm sâu sắc, phong phú thêm nội dung giảng dạy, đổi mới phương pháp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập, giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp. Đồng thời, góp phần tăng cường và làm tốt hơn nữa việc quản lý dạy và học, thúc đẩy phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường./.

Tin bài: Mạnh Hưng


Bài viết khác