Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tuyển sinh ngày 15/09/2021 về việc xác định điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021; Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 cuả Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;Căn cứ vào kết quả trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục & đào tạo; Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021 đối với các thí sinh xét tuyển vào trường như sau:

 


Bài viết khác