Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh đánh giá thuyết minh đề tài khoa học

         Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh, Khoa Nông Lâm Ngư, không chỉ chú trọng vào công tác giảng dạy mà còn rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Bởi vì, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau. Thông qua nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên được củng cố kiến thức lý luận và tìm tòi, phát hiện ra những luận chứng phục vụ cho công tác giảng dạy; được rèn luyện kỹ năng tư duy khoa học, bổ sung thêm kiến thức thực tiễn phong phú, đa dạng. Chất lượng công tác giảng dạy chính là phản ánh năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên.

         Hoạt động nghiên cứu khoa học, đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của nhà trường như: Hệ thống giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo khá đầy đủ và có chất lượng tốt phục vụ công tác giáo dục, đào tạo. Trong một giáo trình môn học hay một bài giảng cũng là kết tinh của quá trình nghiên cứu khoa học. Không chỉ phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nhà trường còn đáp ứng nhu cầu mà xã hội và nền kinh tế đòi hỏi như khảo sát, lựa chọn được những quy trình sản xuất phù hợp, giống cây, con mới có năng suất cao, phẩm chất tốt… để phục vụ sản xuất.  

         Những năm qua, nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Căn cứ vào kế hoạch đăng ký hoạt động NCKH của tổ bộ môn Trồng trọt - Lâm sinh, vào lúc 14 giờ, ngày 04 tháng 4 năm 2022, phòng Quản lý đào tạo - khoa học và HTQT đã tổ chức Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ, cụ thể như sau:

         Đề tài 1: Thử nghiệm một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê vàng trồng chậu trong vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 tại trại thực nghiệm trường Đại học kinh tế Nghệ An.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Tiến, Thành viên tham gia: ThS. Vương Thị Thúy Hằng.

         Đề tài 2: Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gà thả vườn kết hợp cây ăn quả tại vườn thực nghiệm trường Đại học kinh tế Nghệ An.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Trường, Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Trà.

TS. Nguyến Công Trường đang thuyết minh đề tài

       Nhìn chung, các nhóm tác giả đã quan tâm lựa chọn những đề tài mang tính cấp thiết ở trại thực nghiệm trường trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để đề tài thực hiện có kết quả trong năm 2022 thì hội đồng khoa học đã góp ý để nhóm tác giả đề tài 2 chỉnh sửa tên đề tài là:  Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gà lai chọi thả vườn kết hợp trồng cây sưa đỏ tại trại thực nghiệm trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

       Kết thúc buổi đánh giá đề tài, hội đồng khoa học đã nhất trí để các nhóm tác giả chính sửa thuyết minh và triển khai đề tài.

                                                                                                                                     Tin bài: Vương Thị Thúy Hằng


Bài viết khác