Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

 

 

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bô tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Bài viết khác