Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An hướng về Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng.

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).Được sự nhất trí của Đảng ủy, BGH nhà trường và Ban quản lý Bảo tàng Quân Khu 4. Trong những ngày đầu của tháng 5 lịch sử, Đoàn trường phối hợp với Bộ môn Lý luận Chính trị, Phòng Công tác Chính trị HSSV đã tổ chức cho hơn 2000 đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng” tại bảo tàng Quân Khu 4.

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).Được sự nhất trí của Đảng ủy, BGH nhà trường và Ban quản lý Bảo tàng Quân Khu 4. Trong những ngày đầu của tháng 5 lịch sử, Đoàn trường phối hợp với Bộ môn Lý luận Chính trị, Phòng Công tác Chính trị HSSV đã tổ chức cho hơn 2000 đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng” tại bảo tàng Quân Khu 4.

      Triển lãm “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng” với gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được lưu giữ tại Bảo tàng Quân khu 4, sưu tầm từ các trung tâm lưu trữ trung ương, địa phương, cơ quan đơn vị, các cựu chiến binh góp phần thể hiện sinh động, sâu sắc, chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Liên khu 4 đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, cũng như sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tập thể Cán bộ, Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị tham quan tại triển lãm

Chiếc xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

      Những hình ảnh, hiện vật về cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ chủ quyền dân tộc, đặc biệt là hình ảnh các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền; cuộc sống mới của chiến sỹ Điện Biên Phủ năm xưa và cuộc sống mới của người dân Điện Biên Phủ hôm nay; những khí tài, vũ khí hiện đại được Đảng và Nhà nước đầu tư cho các lực lượng vũ trang nhằm góp phần tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

 

Các bạn sinh viên cận thận ghi chép những tư liệu lịch sử tại triển lãm

Đây là dịp cho thế hệ trẻ giúp cho các bạn sinh viên tích lũy thêm kiến thức thực tiễn, trau dồi kỹ năng viết tiểu luận các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn góp phần khơi gợi cho các đoàn viên thanh niên niềm tự hào về lịch sử của dân tộc, vừa thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; đề cao trách nhiệm trong học tập, công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tin bài: Mạnh Hưng 


Bài viết khác