Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

SINH VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Sinh viên Ngô Thị Phương Anh

Lớp Đại học Kế toán K1.04

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đến trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người còn để lại những dặn dò hết sức cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ thanh niên, lực lượng quyết định cho sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Nhớ lại năm 1945, khi nước nhà vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Là một lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn ai hết, Người thấu hiểu vai trò vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà. Nói chuyện với sinh viên, Người khẳng định: "Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người". Từ đó, Hồ Chí Minh đã sớm xác định những phẩm chất đạo đức cần thiết để thế hệ sinh viên, thanh niên có phương hướng phấn đấu rèn luyện.

Trong Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (7-5-1958), những phẩm chất đó được Người tóm tắt trong "Sáu cái yêu:

Yêu Tổ quốc, Yêu như thế nào? Yêu là phải làm sao cho Tổ quốc ta giàu mạnh. Muốn cho Tổ quốc giàu mạnh thì phải ra sức lao động, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Yêu nhân dân: Mình phải hiểu rõ sinh hoạt của nhân dân biết nhân dân còn cực khổ như thế nào, biết chia sẻ những lo lắng, những vui buồn, những công tác nặng nhọc với nhân dân.

Yêu chủ nghĩa xã hội: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm. Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm.

Yêu lao động: Muốn thật thà yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội thì phải yêu lao động, vì không có lao động thì chỉ là nói suông.

Yêu khoa học và kỷ luật: bởi vì tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có khoa học và kỷ luật".

Theo người, để có được những phẩm chất như vậy, sinh viên phải rèn luyện cho mình những đức tính như: trung thành, tận tụy, thật thà và chính trực. Phải xác định rõ nhiệm vụ của mình, "không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn. Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào". Trong học tập, rèn luyện, phải kết hợp lý luận với thực hành, học tập với lao động; phải chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng hám danh, hám lợi. "Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang". Phải trả lời được câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Phải xác định rõ thế nào là tốt, thế nào là xấu? Ai là bạn, ai là thù?... Người chỉ rõ: "Đối với người, ai làm gì lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta đều là bạn. Bất kỳ ai làm điều gì có hại cho nhân dân và Tổ quốc ta tức là kẻ thù. Đối với mình, những tư tưởng và hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào là bạn. Những tư tưởng và hành động có hại cho Tổ quốc và đồng bào là kẻ thù... Điều gì phải, thì phải cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ".

Bước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế một nền đạo đức mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, là nguồn động lực quan trọng của công cuộc phát triển đất nước. Đó là nền đạo đức vừa phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc như: yêu nước, thương người, sống nghĩa tình trọn vẹn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với những yêu cầu mới. những nội dung mới do đòi hỏi của dân tộc và thời đại. Nhờ đó phần lớn sinh viên, thanh niên trí thức vẫn giữ được lối sống tình nghĩa, trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, luôn cần cù và sáng tạo trong học tập, sống có bản lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám đổi mặt với những khó khăn thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại, chây lười, luôn gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý đã dẫn đến những tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ biến. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục, sự chống phá của các thế lực phản động quốc tế nhằm thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" đã tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm, ý chí phấn đấu của sinh viên, thanh niên tri thức. Hậu quả là đã có một bộ phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp, chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, sa vào nghiện ngập, hút chích, thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua bằng cấp...  Đây là những biểu hiện không thể coi thường.

Vì vậy, khi nhận thức rõ được điều này, với cương vị là một sinh viên, là một cán bộ đoàn viên thanh niên đang học tập trên ghế nhà trường, tôi nghĩ  rằng chúng ta cần phải nhìn nhận lại và có những giải pháp thiết thực để học được, làm được theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là theo những lời Người đã căn dặn như sau:

  1. Về nhận thức, tư cách của sinh viên

Một là, bản thân mỗi sinh viên luôn phải tự đặt ra những lí tưởng, mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống, suy nghĩ tích cực, lạc quan, yêu đời. Trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” có viết: "Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, mà có thể nói rằng: Tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này". Bên cạnh đó, chúng ta cũng không được khuất phục trước những khó khăn, thử thách, làm việc gì cũng phải phấn đấu hết sức phục vụ Đảng, đặt quyền lợi của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết. Ngoài ra, là một sinh viên, chúng ta cần phải có một đời tư trong sáng, nghĩa là không vụ lợi, sống chan hòa, gần gũi, giúp đỡ, thương yêu nhau với gia đình, bạn bè, láng giềng, xã hội.

Hai là, nhà trường và Đoàn trường nên tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động, cuộc thi để tuyên truyền, giáo dục hơn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hơn nữa vì thực tế một số cuộc thi còn lý thuyết nhiều, chưa tạo được sự hấp dẫn đối với sinh viên. Một số phong trào Đoàn trường có thể thực hiện như:

- Phong trào giữ vệ sinh môi trường, chống lãng phí tài nguyên: đặt những tấm bảng ngộ nghĩnh với những câu khẩu hiểu vừa vui nhộn vừa dễ nhớ “ nếu là người lịch sự xin đừng vứt rác bừa bãi”, hay “ xin hãy tắt đèn trước khi ra khỏi phòng”,... lâu dần sẽ hình thành thói quen, ý thức tự giác cho các bạn sinh viên.

- Phong trào học tập, làm việc khoa học, chống ngủ ngày,...

- Những phong trào điểm nhấn như ngày hội sách, ngày hội trao đổi đồ dùng học tập, ngày hội trao yêu thương (  các bạn sẽ tự làm một đồ dùng xinh xắn, nho nhỏ hoặc hát múa, biểu diễn hay chỉ là lên sân khấu tâm sự gửi tặng cho những người mình thương yêu, biết ơn,... ) Đặc biệt, như ở trường cấp ba của tôi từng học, vào mỗi buổi sáng thứ hai, Đoàn trường phát chương trình lời yêu thương qua loa phát thanh vào 15 phút đầu giờ dành đọc những bức thư của các bạn gửi cho nhau, của các bạn tự tâm sự hoặc của các bạn gửi cho thầy cô kèm theo là những bài hát vui nhộn, nhẹ nhàng, ý nghĩa. Chúng tôi đã rất mong chờ để được nghe chương trình và cảm thấy thư giãn, thoải mái, tràn đầy năng lượng để học tập. Qua đó tạo được sự gần gũi, thân thiết, tăng cường được sự giao lưu giữa thầy cô và sinh viên.

Bên cạnh đó, gia đình cũng cần làm gương, quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo con em mình những điều hay lẽ phải để họ không sa ngã vào những con đường sai trái, sống có ích cho xã hội.

  1. Rèn luyện phẩm chất, năng lực, lối sống của sinh viên

Là một sinh viên, thế hệ tri thức trẻ của đất nước, trong bất kì thời đại nào, mỗi người cần phải rèn luyện, tu dưỡng để có đạo đức cách mạng, có năng lực làm việc, năng lực lãnh đạo để sánh vai với bạn bè năm châu, góp phần xây dựng, phát triển đất nước đồng thời chèo lái đất nước vượt qua những khó khăn. Để làm được điều đó, trước mắt chúng ta phải có những hành động thiết thực như sau:

Thứ nhất, chúng ta phải học tập thật tốt bời vì không có con đường nào thành công nhanh hơn con đường học tập. Học ở đây là học văn hóa, học đạo đức, học làm người. Mỗi sinh viên đến lớp phải chú ý nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập, không đi học muộn, không trốn tiết hay bỏ học, không nói chuyện riêng trong giờ, rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Trước khi tan học chúng ta kiểm tra tắt hết các thiết bị điện nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên, không xả rác bừa bãi, giữ vệ sinh công cộng, không gian lận trong thi cử. Chúng ta phải có tác phong nhanh nhẹn, nói được phải làm cho được, không lười biếng, ỷ lại. Với thầy cô chúng ta phải lễ phép, kính trọng, thân thiện, có thể cùng thầy cô thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học. Với bạn bè, những người xung quanh phải sống hòa nhã, không gây xích mích, đánh nhau, không được ghen tị, ích kỉ, ganh đua không lành mạnh với nhau, phải biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, đùm bọc, yêu thương nhau. Với gia đình, chúng ta phải kính trên nhường dưới, hòa thuận, giúp đỡ những công việc vừa sức của mình. Thực tế, một số sinh viên đôi lúc bất đồng ý kiến với bố mẹ đã bỏ nhà đi,... theo tôi thì điều đó là không nên bởi khi chúng ta nhìn lại sẽ nhận ra gia đình là điểm tựa vững chắc nhất, yêu thương ta nhất, dù có thế nào cũng hãy nghĩ tích cực, hành động tích cực. Với chính mình chúng ta phải luôn luôn giữ được cái đầu tỉnh táo để không sa vào các cạm bẫy, tệ nạn xã hội và giữ được một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chăm tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi qua thầy cô, bạn bè, sách báo, những người xung quanh để nâng cao trình độ văn hóa, tư duy, năng lực của bản thân. Mỗi người tự vạch ra cho mình một mục tiêu, phương pháp học tập phù hợp để biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn bởi tiếp thu kiến thức đã khó thì thực hành lại khó hơn gấp bội.

Thứ hai, mỗi sinh viên cũng nên tham gia các phong trào, hoạt động xã hội như tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, câu lạc bộ tình thương, câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, câu lạc bộ giúp người già neo đơn, câu lạc bộ võ, câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền,... Tham gia những hoạt động đó giúp ta sống đẹp hơn, sống lành mạnh hơn, suy nghĩ lạc quan hơn, yêu đời hơn, sống có ích cho xã hội hơn. Không những thế mà nó còn giúp chúng ta có năng lực lãnh đạo tập thể, tăng khả năng làm việc nhóm, gặp gỡ làm quen được nhiều người tốt có cùng lí tưởng và biết đâu một trong số đó sẽ là bạn tri kỉ của ta trong cuộc đời.

Thứ ba, vấn đề sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không thể thiếu được vai trò của những người thầy vừa làm gương, vừa chỉ bảo, dạy dỗ chúng ta trong mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đời sống để mỗi sinh viên khi ra trường có thể trở thành những con người vừa “hồng” vừa “chuyên” đúng như mong muốn của Bác Hồ. Đây mới thực sự là kết quả to lớn, bền vững, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Cuối cùng, tôi thiết nghĩ nói thì dễ mà làm thì khó, quan trọng chúng ta phải có quyết tâm, có ý chí tiến lên như Bác Hồ đã từng nói “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.”./.


Bài viết khác