Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường , cụ thể như sau:

 


Bài viết khác