Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021) và khai giảng năm học 2021-2022.

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021) và khai giảng năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

 


Bài viết khác