Thông báo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 cụ thể như sau:

 


Bài viết khác