Ngành Khoa học cây trồng

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

Ngành: Khoa học cây trồng

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

 

  Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có điểm bình quân môn xét tuyển từ 6,0 trở lên. Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh đã tốt nghiệp TPHT.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

 

 

Công khai Biểu mẫu 22 trên Website Trường về điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

Công khai Biểu mẫu 22 trên Website Trường về điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

 

 

2TS – 40 Ths - 10 ĐH

2TS – 20 Ths – 20 ĐH

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

 - Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường

 - Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

 

Chăm chú nghe giảng; làm bài tập, thảo luận, hoạt động nhóm, thực hành, thực tập theo sự hướng dẫn của giảng viên; tham gia phát biểu, chủ động đưa ra các vấn đề cần giải quyết liên quan đến học phần.

Chăm chú nghe giảng; làm bài tập, thảo luận, hoạt động nhóm, thực hành, thực tập theo sự hướng dẫn của giảng viên; tham gia phát biểu, chủ động đưa ra các vấn đề cần giải quyết liên quan đến học phần.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

Kiếnthức
- Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý -sinh hóa sinh thực vật , thổ nhưỡng, phân bón, canh tác
- Có kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật canh tác cây lúa, rau, màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, các kiến thức về hệ thống canh tác, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật, hiểu biết về công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch.
 - Có  kiến thức về các phương pháp phòng trừ các loài dịch hại cây trồng và nông sản sau thu hoạch.
- Có khả năng nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực có liên quan đến Khoa học cây trồng
Kỹ năng
- Có kỹ năng truyền thông, diễn đạt và truyền tải các nội dung chuyên môn trong lĩnh vực khoa học cây trồng
- Có kỹ năng quản lý, sử dụng các tài nguyên nông nghiệp một cách hài hoà trong hệ thống nông nghiệp bền vững tại từng vùng sinh thái để tăng sản lượng và lợi tức của cơ sở sản xuất đồng thời bảo vệ tốt môi trường.
- Thành thạo về việc bố trí thí nghiệm cho từng loại cây, tổ chức các hoạt động ngoại khóa thực hành thực tập thu thập số liệu, thành thạo việc xử lý, tính toán nội nghiệp, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học viết được các báo cáo thuyết minh theo các chuyên đề chuyên môn.
Ngoại ngữ:
Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

Kiến thức
- Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức cơ sở ngành về Sinh lý thực vật, Khí tượng nông nghiệp, Vi sinh vật, Thổ nhưỡng, Di truyền, Chọn tạo giống cây trồng... tạo tiền đề khai thác, nghiên cứu tốt về các môn học chuyên môn.
- Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về cây ăn quả, cây rau, cây lương thực, cây công nghiệp, hoa cây cảnh, bảo quản chế biến một số loại nông sản chủ yếu, cách phòng trừ các loại sâu, bệnh, cỏ dại... trên cây trồng;  Có kiến thức về thuốc Bảo vệ thực vật để phòng trừ dịch hại, cách sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.
Kỹ năng
- Có năng lực thực hành vững vàng, thành thạo các kỹ năng chuyên môn thuộc các lĩnh vực về cây trồng, giống, bảo vệ thực vật, công tác khuyến nông...
- Thành thạo về kỹ năng chiết ghép cây ăn quả, uốn tạo hình các loại hoa cây cảnh.
- Xây dựng quy trình sản xuất các loại cây trồng chủ yếu trong Nông nghiệp có hiệu quả lâu dài và đảm bảo được môi trường sinh thái bền vững.
- Có khả năng tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao ( như VACR, các trang trại vừa và nhỏ).
Ngoại ngữ:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 

 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các Viện nghiên cứu Nông nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về Nông nghiệp, các trung tâm khuyến nông - khuyến lâm, trung tâm giống cây trồng, các công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo: Hiệp hội, Trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng công tác trong doanh nghiệp Nông nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, hoặc tại cơ quan quản lý Nhà n¬ước về Nông nghiệp, các đơn vị, cơ sở sản xuất, HTX Nông nghiệp, trung tâm Khuyến nông, các Sở ban ngành Nông nghiệp tỉnh và huyện, xã; Tham gia các dự án về Nông nghiệp trong và ngoài nước


Bài viết khác