Đại diện NAUE tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế Thành phố Đà Nẵng”

           Sáng 26/10, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng”. 

           Hội thảo có sự phối hợp, tham gia của các đơn vị: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng; Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng; Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng; Viện Khoa học xã hội vùng Trung Trung Bộ; Học viện Chính trị Khu vực III và các trường ĐH trên địa bàn. Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: TS. Nguyễn Lan Anh và TS. Lê Thùy Dung tham dự Hội thảo.

Các đại biểu tham gia Hội thảo

           Hội thảo lần này có ý nghĩa nhằm tập trung làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về thực trạng, năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng của nền kinh tế thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, từ đó đề xuất những định hướng, các giải pháp để góp phần nâng cao năng lực ứng phó với rủi ro, khủng hoảng đối với nền kinh tế thành phố trong thời gian đến.

           Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các chủ đề trọng tâm như: (1) Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng, ứng phó rủi ro trong nền kinh tế quốc gia, kinh tế địa phương; (2) Quản lý rủi ro và ứng phó rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Đà Nẵng trong bối cảnh hậu Covid-19; (3) Nâng cao năng lực cảnh báo sớm, quản lý rủi ro cho tài chính của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; (4) Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu tác động của ứng phó rủi ro đến hoạt động kinh tế, tài chính; (5) Kinh nghiệm ứng phó rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, tài chính của các nước phát triển và bài học đối với Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; (6) Giải pháp và chính sách đặc thù hỗ trợ và thúc đẩy năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

           TS. Nguyễn Lan Anh và TS. Lê Thùy Dung tham dự với tham luận “Nâng cao tính bền vững trong hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam”. Trong bài báo cáo, nhóm tác giả đã trình bày trước hội thảo về vai trò của việc quản lý rủi ro thiên tai trong quá trình phát triển bền vững của kinh tế - xã hội một quốc gia; phân tích một số dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã triển khai đạt kết quả cao tại Việt Nam, từ đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững trong hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam nói chung và Thành phố Đà Nẵng nói riêng. Bài báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận đến từ các chuyên gia, nhà quản lý có mặt tại Hội thảo và được đánh giá cao.

 

TS. Nguyễn Lan Anh báo cáo tham luận tại Hội thảo

Tin bài: Ban Truyền thông

 


Bài viết khác