Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm học 2022 – 2023 của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An

         Chiều ngày 22/9/2022, tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An đã diễn ra Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm học 2022 - 2023.

         Tham dự Hội nghị có: đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng; đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng và các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bí thư Đoàn Thanh niên, cán bộ phụ trách thi đua của các trường Đại học, Cao đẳng trong Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Thị Thảo - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn trường; ThS. Thái Đình Hoàng - Chủ tịch Hội sinh viên trường; ThS Nguyễn Thị Vân Anh - cán bộ phụ trách thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

         Tại Hội nghị, Khối thi đua đã thông qua Quyết định bầu Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An là Khối trưởng và Trường Đại học kinh tế Nghệ An là Khối phó.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh Nghệ An công bố Quyết định công nhận Khối trưởng, Khối phó của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng

Đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng trao Quyết định công nhận Khối trưởng, Khối phó

của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng

         Tại Hội nghị, đại diện các trường đã có nhiều ý kiến đóng góp xung quanh kế hoạch thi đua trong năm học 2022 - 2023. Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối; nội dung và các chỉ tiêu ký giao ước thi đua. Các phong trào thi đua chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ như: công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; tạo môi trường khởi nghiệp và tăng cường các hoạt động diễn đàn thanh niên tạo không khí sôi nổi, vui tươi lành mạnh trong các Nhà trường.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - Khối phó Khối thi đua thông qua

Dự thảo chương trình công tác của Khối năm học 2022 - 2023

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong Khối thi đua đã đạt được, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Đồng thời cũng đề nghị, Khối thi đua cần tập trung khắc phục những tồn tại của năm 2021 để làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng phát biểu tại Hội nghị

         Tin tưởng rằng Khối thi đua của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng gắn kết, phong trào thi đua ngày sôi nổi, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Năm học 2022 - 2023, các đơn vị trong Khối bám sát nhiệm vụ được giao, phát động thi đua trong toàn đơn vị với nội dung, chỉ tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính của Khối là đến cuối năm học được đánh giá là Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng ký giao ước Thi đua năm học 2022 - 2023   

           Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu và điều kiện, đặc điểm thực tế của các đơn vị Trường học trong Khối thi đua, Hội nghị đã thống nhất Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và ký giao ước thi đua năm học 2022 - 2023.

Tin bài: Ban Truyền thông

 


Bài viết khác