Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tham gia Phiên họp thứ XII của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Chiều ngày 24/9/2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tham gia Phiên họp thứ XII của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh tổ chức. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh phiên họp

Tham dự phiên họp có TS. Vương Thị Minh Châu – Chuyên viên phòng Kiểm định chất lượng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có; Ban Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHV và các thành viên Hội đồng KĐCLGD; Tổ Thư ký; Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; đại diện các cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có TS. Nguyễn Đình Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng đại diện các phòng chức năng, khoa chuyên môn của Nhà trường.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Khai mạc phiên họp, TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã phát biểu chào mừng các thành viên Hội đồng và các cơ sở giáo dục tham dự phiên họp, đồng thời thông qua chương trình phiên họp, công bố quy trình họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng, quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp.

Tại phiên họp, TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tổng quan công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, đồng thời làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà trường.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng quan công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thẩm định và nội dung trao đổi tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận về những kiến nghị đối với nhà trường để khắc phục các tồn tại, tiếp tục cải tiến chất lượng và tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An theo đúng các quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa – Ủy viên Hội đồng, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu

Thay mặt cho Ban kiểm Phiếu, GS.TS. Đinh Xuân Khoa – Ủy viên Hội đồng, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết về các chương trình đào tạo và Cơ sở giáo dục của các Trường đang được thẩm định kết quả. Kết quả kiểm phiếu thẩm định đánh giá chất lượng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đạt tỉ lệ 9/9 phiếu (100%) nhất trí thông qua kết quả đánh giá ngoài.

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Phiên họp thứ XII

chụp ảnh lưu niệm với Đại diện lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Ngay sau Phiên họp, Trung tâm KĐCLGD - ĐHV sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng như công bố công khai kết quả đánh giá theo quy định./.

Tin bài: Ban truyền thông


Bài viết khác