Seminar cấp bộ môn “Vận dụng các vấn đề thời sự vào bài giảng Triết học Mác – Lênin”

Thực hiện kế hoạch của BCH Công đoàn trường về việc tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, vào 8h30 ngày 14 tháng 11 năm 2022  tổ công đoàn khoa Lý luận Chính trị kết hợp với chuyên môn tổ chức chương trình seminar với chủ đề “Vận dụng các vấn đề thời sự vào bài giảng Triết học Mác – Lênin” do cô giáo TS. Trần Thị Bình thực hiện.

TS. Nguyễn Thị Kim Dung – Tổ trưởng Công đoàn Khoa, Trưởng bộ môn Nguyên lý phát biểu khai mạc buổi Seminar

Tham dự buổi sinh hoạt học thuật có ThS. Nguyễn Mạnh Hưng – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị cùng các giảng viên trong khoa Lý luận Chính trị cùng các cán bộ phòng ban có liên quan.

Các giảng viên tham dự buổi Seminar

Buổi Seminar vận dụng thời sự vào giảng dạy học phần Triết học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn triết học Mác- Lênin, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, kỹ năng cho sinh viên, khắc sâu nội dung kiến thức của bài học, góp phần làm cho môn học trở nên sinh động hơn, lôi cuốn hơn, hấp dẫn hơn với người học.

TS. Trần Thị Bình  trình bày báo cáo tại buổi seminar

Qua buổi seminar“Vận dụng các vấn đề thời sự vào bài giảng Triết học Mác – Lênin”  cho thấy giảng viên phải chuẩn về chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, cầu thị học hỏi, tâm huyết với nghề nghiệp của mình để thường xuyên quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm gắn chặt lý luận với thực tiễn, tăng thêm hiệu quả, sức hấp dẫn trong từng bài giảng của mình, góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường./.

Các giảng viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi Seminar

Tin bài: Khoa LLCT

 

 


Bài viết khác