Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - Điểm đến đáng tin cậy cho các Doanh nghiệp kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao

          Phát huy thế mạnh là môi trường đào tạo năng động, sáng tạo và tích cực hội nhập, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An luôn xác định hợp tác doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường nhờ vào những triển vọng kết nối nguồn lực trong tương lai.

          Đặc biệt trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt động, Nhà trường luôn tích cực, chủ động trong việc mở rộng các mối quan hệ với các nhà đầu tư, các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Nhà Trường xác định hợp tác với doanh nghiệp theo một số định hướng như sau:

  • Chuyển giao tri thức, công nghệ quản lý thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn
  • Đổi mới chương trình gắn kết đào tạo với thực tiễn
  • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
  • Tài trợ học bổng và các khóa học kiến thức, kỹ năng cho sinh viên
  • Tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của sinh viên
  • Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật cho Nhà trường

          Trong những năm qua, Nhà trường đã ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các đối tác của Nhà trường là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: IDP Lào, Công ty Vibook, Công ty Cổ phần Việt Thái Corporation, Công ty Cổ phần Office 360, Công ty TNHH Kế toán và tư vấn ACA Miền trung, Công ty TNHH Tin học và Thương mại Dũng Diệu, Công ty Hải phong, Trung tâm kế toán Misa Group, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phú Gia An, Ngân hang MB, Công ty VNPT,… Các thỏa thuận hợp tác đều hướng đến việc tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, thực hiện tư vấn và chuyển giao mô hình quản trị hiện đại cho doanh nghiệp, tăng tính thực tiễn trong đào tạo.

         

Trong những năm tiếp theo, công tác hợp tác với doanh nghiệp sẽ đi vào chiều sâu, hơn nữa dựa trên nền tảng thế mạnh của cả Nhà trường và Doanh nghiệp, góp phần tạo dựng mối quan hệ hiệu quả và bền vững. Thời gian tới, Nhà trường sẽ tích cực triển khai mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Ngân hàng Quân đội (MB), Công tya Indochina Development Partners Lao - LTD,... Nhà Trường xác định hợp tác với doanh nghiệp theo một số định hướng: Chuyển giao tri thức, công nghệ quản lý thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn; Đổi mới chương trình gắn kết đào tạo với thực tiễn; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; Tài trợ học bổng và các khóa học kiến thức, kỹ năng cho sinh viên; Tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của sinh viên; Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật cho Nhà trường.

       

  Với những thế mạnh và tiềm năng hợp tác dồi dào, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã, đang và sẽ luôn là điểm đến hợp tác đáng tin cậy cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, vì sự phát triển lâu dài và bền vững.

Tin bài: Ban Truyền thông

 


Bài viết khác