Các mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh Đại học 2023

          Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch Triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023. Theo kế hoạch, trước 17h00 ngày 22/8/2023, cơ sở đào tạo sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

          Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch chung và các văn bản hướng dẫn để chỉ đạo các cở sở đào tạo trong công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

         Kế hoạch tuyển sinh 2023 có các mốc thời gian đáng chú ý như sau:

 • Trước 17h00 ngày 30/6/2023: Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các cơ sở đào tạo
 • Từ ngày 3/7 đến ngày 6/7/2023: Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển trên Hệ thống.
 • Ngày 5/7/2023: Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống
 • Từ ngày 5/7 đến 17h00 ngày 15/8/2023: Xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).
 • Trước 17h00 ngày 8/7/2023: Xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để ĐKXT trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống (xét tuyển lần 1).
 • Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.
 • Ngày 25/7/2023: Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề
 • Trước 17h00 ngày 26/7/2023: Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).
 • Từ ngày 31/7 đến 17h00 ngày 06/8/2023: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến
 • Trước 17h00 ngày 22/8/2023: Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.
 • Trước 17h00 ngày 6/9/2023: Xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống 
 • Từ ngày 7/9/2023: Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung
 • Từ tháng 10 đến tháng 12/2023: Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.
 • Ngày 31/12: Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

             Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo có trách nhiệm ban hành quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo để cụ thể hóa những quy định của Quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

             Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án đã công bố, tuân thủ các quy định của Quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ Giáo dục và Đào tạo các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của Cơ sở đào tạo.

Tin bài: Ban truyền thông

 


Bài viết khác