Hội nghị cán bộ, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2022-2023 của Liên phòng II thành công tốt đẹp

          Thực hiện kế hoạch số 983/KH-ĐHKTNA của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sáng ngày 15/9/2022, Liên phòng II - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị CBCNVN, NLĐ năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

          Dự và chỉ đạo các Hội nghị có TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng; Đại diện các phòng; cùng cán bộ, viên chức thuộc Liên phòng II đã tham dự Hội nghị nghiêm túc.

Bà Đặng Thị Thảo - Trưởng phòng TCHC; Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng TCKT; Ông Nguyễn Thế Hải - Trưởng phòng QLCSVC; Ông Đinh Toàn Toàn Thắng - Tổ trưởng tổ Công đoàn chủ trì Hội nghị.

          Trong năm học 2021-2022, cán bộ, viên chức và tập thể Liên phòng II tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường; cơ sở vật chất, trang thiết bị được cung cấp cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phân công công tác. Tập thể Liên phòng luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị; nội bộ đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh của Hội nghị

          TS. Đặng Thị Thảo - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn trường thành viên Đoàn chủ trì, thay mặt phòng Tổ chức Hành chính báo cáo kết quả hoạt động năm học 2021-2022, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 của phòng Tổ chức Hành chính và Dự thảo báo cáo hội nghị CBCVVC, NLĐ toàn trường năm học 2022 - 2023.

TS. Đặng Thị Thảo - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tại Hội nghị kết quả hoạt động năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023 của phòng Tổ chức Hành chính

          Tuy dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý cũng như đời sống của cán bộ, viên chức, đầu mối và khối lượng công việc ngày càng nhiều trong khi số lượng, chất lượng cán bộ, viên chức của các Phòng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhưng trong mọi mặt công tác, các Phòng đã tích cực chủ động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cán bộ, viên chức của Phòng đã rất tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.

          Trong công tác chuyên môn, ngoài hoàn thành xuất sắc các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, các Phòng cũng tham gia nhiều hoạt động của Nhà trường, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành thắng lợi năm học 2021-2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Tài chính Kế toán - báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của phòng Tài chính Kế toán 

Ông Nguyễn Thế Hải - Trưởng phòng QLCSVC - báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 phòng QLCSVC

          Tại hội nghị, các CBVC, NLĐ cũng đã tích cực phát biểu góp ý vào các báo cáo tổng kết của các phòng và Nhà trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học 2022-2023.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng đã đánh giá cao vai trò, ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị Liên phòng II trong các hoạt động của Nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng nêu rõ bối cảnh Nhà trường hiện nay, đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn nữa đối với các đơn vị thuộc Liên phòng II: Tăng cường chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong hoạt động; tự học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Đẩy mạnh, tăng cường, thức đẩy công tác đi học NCS, thu hút nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài về trường; Tăng cường công tác truyền thông; Công tác tài chính; Công tác Quản lý cơ sở vật chất,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị - từ TS. Nguyễn Đình Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Nhà trường

          Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức trong đơn vị Liên phòng II xác định nhiệm vụ năm 2023 của các Phòng là hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục thực hiện các công tác được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ; cùng với toàn trường phấn đấu thực hiện mục tiêu: “Đến năm 2035, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao KHCN có chất lượng và được xếp hạng các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN.

Tin bài: Ban Truyền thông


Bài viết khác