Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2022

          Nhằm đánh giá kết quả thực hiện đổi mới công tác cố vấn học tập trong môi trường học chế tín chỉ năm học 2021 - 2022 và đề xuất một số kế hoạch triển khai công tác này năm học 2022 - 2023 để từng bước nâng cao hiệu quả công tác CVHT góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.  Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập. TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2002

          Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám hiệu, Công đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; trưởng phó các phòng, khoa, Trợ lý Quản lý sinh viên các khoa, các thầy cô là Cố vấn học tập các lớp và các cán bộ phòng CTSV.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ CVHT trong năm học vừa qua và bày tỏ mong muốn các thầy cô làm công tác CVHT hãy nỗ lực, cố gắng hơn nữa, nắm vững những quy định, quy chế đào tạo để hỗ trợ sinh viên trong kế hoạch học tập sao cho phù hợp với năng lực và điều kiện của từng em; đồng thời là những người đồng hành, giúp đỡ các em trong cuộc sống, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời đề xuất với Nhà trường qua đó mang lại hiệu quả cao nhất cho công tác quản lý sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong trong phương thức đào tạo theo tín chỉ.

ThS. Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng Công tác sinh viên báo cáo tổng kết công tác CVHT năm 2021 - 2022

          Có thể thấy, công tác cố vấn học tập đã góp phần ổn định tình hình học tập trong toàn trường ở những năm qua. Hầu hết các cố vấn học tập kiêm nhiệm đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong công tác tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn sinh viên chấp hành nội quy, quy chế của khoa và Nhà trường. So với năm học trước, ngoài việc luôn luôn củng cố về chuyên môn, chất lượng nhân sự đảm nhiệm cố vấn học tập thì việc duy trì hệ thống đánh giá cố vấn học tập cũng được thực hiện tốt, thường xuyên được cập nhật mới trong suốt năm học. Vai trò của cố vấn học tập đã được xác định và làm tốt các nhiệm vụ: Họp lớp bầu ban cán sự lớp được tập thể sinh viên suy tôn; tổ chức thảo luận, triển khai cho sinh viên các qui định, qui chế về học chế tín chỉ, các văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của sinh viên; tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập; thảo luận và hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo chuyên ngành của lớp và cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của từng học phần; hướng dẫn qui trình, thủ tục cho sinh viên đăng ký học phần, hủy đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ; ký chấp nhận hoặc từ chối vào Phiếu đăng ký học phần cho Sinh viên…. Bên cạnh đó, công tác cố vấn học tập đã giúp việc liên kết giữa sinh viên, phụ huynh và Nhà trường được gắn kết. Tuy vậy, công tác cố vấn học tập cũng còn một số khó khăn và hạn chế cần giải quyết.

ThS. Nguyễn Văn Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và HTQT phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu và các thầy/cô cố vấn học tập đã tham luận phát biểu cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình. Các ý kiến đóng góp cho hoạt động công tác CVHT đã được ban tổ chức ghi nhận, các ý kiến tham luận đã góp phần phát triển hơn cho hoạt động công tác CVHT hiệu quả hơn trong thời gian tới. Các CVHT cùng trực tiếp trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan tâm chung đến lãnh đạo Nhà trường, từ đó đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Một số ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội Nghị

Tin bài: Ban Truyền thông

 


Bài viết khác