Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và cá nhân lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2022

          Sáng ngày 08/12/2022 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức “Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022”

        Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bạch Xuân Hiền - Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó ban tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phan Trọng Lam - Ủy viên Uy ban kiểm tra Thành ủy; đồng chí Trần Thị Thanh Phương - Chuyên viên ban tổ chức Thành ủy.

Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và cá nhân lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2022

       Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường đã nêu bật mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị; trình tự tiến hành kiểm điểm; mục đích, nội dung và yêu cầu cần đạt được. Đồng chí đề nghị phần ưu điểm chỉ nêu khái quát, tập trung làm rõ những khuyết điểm, hạn chế; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo đối với những khuyết điểm, hạn chế.

TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội Nghị

       Thay mặt cho Ban Giám hiệu, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng đã báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Nhà trường. Báo cáo đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý nhà trường năm 2022, cụ thể là công tác hoạch định và triển khai hoạt động: trong công tác quản lý, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… của nhà trường.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng thay mặt Ban Giám hiệu trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Nhà trường

          Năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đảng ủy "chọn việc" có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện hiệu quả như: Công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo, công tác chấp hành kỷ luật, thi đua khen thưởng... đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng đã kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên... để có các giải pháp tuyên truyền, xử lý kịp thời. Từ đó, tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức, học viên, sinh viên trong toàn Đảng bộ ổn định, đồng sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

          Trong năm 2022, nhà trường chú trọng vào việc đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, với các địa phương trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất; đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, đẩy mạnh “xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp”. Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An vinh dự có đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 và đạt giải khuyến khích.

TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ

      Phát biểu ý kiến, đồng chí Bạch Xuân Hiền - Ban tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu trường. Chương trình hội nghị được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị, của Tỉnh uỷ và của Thành ủy. Đồng chí cũng đề nghị, sau đợt kiểm điểm này, trên cơ sở ý kiến đóng góp, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu trường cần bổ sung, hoàn thiện bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Bạch Xuân Hiền - Ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

          Các ý kiến góp ý, thảo luận tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2022, như: Củng cố đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu; ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; cần có giải pháp để quan hệ, kết nối với địa phương. Xây dựng cơ chế để phát triển các hoạt động dịch vụ, đáp ứng dần xu thế tự chủ. Cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm từ các trường, đối tác. Đánh giá sâu sắc các hạn chế và có các giải pháp phù hợp, khả thi.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

          Sau phần kiểm điểm tập thể, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đối với những hạn chế của tập thể; đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo năm 2023; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, bỏ phiếu đánh giá chất lượng công tác năm 2022.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy báo cáo tự kiểm điểm cá nhân

          Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, không khí thảo luận cởi mở, góp ý dân chủ, chân thành, đoàn kết, hội nghị đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể, cá nhân từng đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã thành công tốt đẹp.

Tin bài: Ban truyền thông

 

 

 


Bài viết khác