Hội nghị Ký kết giao ước và triển khai chương trình hoạt động của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An năm học 2023 - 2024

          Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Nghệ An. Được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 15/9//2023 tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai chương trình hoạt động của Khối; Ký kết giao ước và công bố các Quyết định công nhận Khối trưởng, Khối phó của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024.

          Hội nghị có sự tham sự của đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Nghệ An; các đồng chí đại diện lãnh đạo của Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Về phía các trường Đại học, Cao đẳng trong Khối thi đua có: Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng đơn vị phụ trách thi đua, khen thưởng; Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh trao Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về công nhận Khối trưởng - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Khối phó - Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và phân công theo dõi, chỉ đạo Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, đồng chí Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đồng chủ tọa điều hành Hội nghị

          Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Khối phó Khối thi đua báo cáo dự thảo nội dung đăng ký thi đua và chỉ tiêu kế hoạch năm học 2023 - 2024 của các thành viên trong Khối. Các thành viên đã thảo luận các nội dung đăng ký giao ước thi đua; góp ý, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong bản dự thảo đăng ký giao ước thi đua khen thưởng mới theo hướng dẫn UBND. Cũng tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung đưa vào Quy chế tổ chức và hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua cũng như Kế hoạch hoạt động của Khối năm học 2023 - 2024 và đăng ký phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu và phong trào thi đua năm học 2023 - 2024.

Đồng chí Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc Khối phó Khối thi đua - Trình bày Dự thảo Chương trình hoạt động Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024

Các đơn vị tham gia thảo luận, góp ý, bổ sung một số nội dung trong bản dự thảo đăng ký giao ước thi đua khen thưởng

          Phát biểu ý kiến và chị đạo tại Hội nghị, Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi đua giữa các thành viên trong Khối, ý nghĩa của giáo dục đào tạo hiện nay và định hướng những việc làm để nâng cao chất lượng đào tạo tại các đơn vị thành viên. Các thành viên trong khối phải gắn kết, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và đào tạo giáo dục nghề nghiệp với công tác thi đua khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Tại Hội nghị, các trường trong Khối thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2023 - 2024 trước sự chứng kiến của các thành viên tham dự Hội nghị.

Ký kết Giao ước Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024

          Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - Khối trưởng Khối thi đua khẳng định: Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc đề ra, lế ký kết giao ước thi đua thể hiện tinh thần quyết tâm của các đơn vị trong phong trào thi đua của ngành. Đồng chí đề nghị các trường trong Khối thi đua sau lễ kí kết giao ước thi đua, cần phát động phong trào thi đua với các chỉ tiêu cụ thể, mục tiêu thiết thực, phối hợp tốt với các lực lượng đoàn thể trong trường học, đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng để từ đó phát huy sức mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong năm học. 

          Một số hình ảnh buổi Hội nghị

Tin bài: Ban truyền thông

 


Bài viết khác