Tổ chức thành công lớp Tập huấn “Công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập”

          Sáng ngày 21/7/2022, Công ty tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT phối hợp với khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp tập huấn “Công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập”. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các giảng viên; các giảng viên được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các chuyên gia để phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của mình.

Lớp tập huấn “Công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập

          Tham dự và chia sẽ tại lớp tập huấn có Ông Trần Lam Hồng - Phó tổng giám đốc Công ty tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT

          Về phía khoa Kế toán - Kiểm toán có: ThS. Phạm Đức Giáp - Trưởng khoa; các thành viên Ban chủ nhiệm Khoa; Trưởng các bộ môn; các giảng viên Bộ môn Kế toán và Bộ môn Kiểm toán.

TS. Phạm Đức Giáp - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán phát biểu tại buổi tập huấn

          Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày từ 21 - 22/7/2022, tại Hội trường tầng 3, nhà A, Trường Đại học kinh tế Nghệ An.

          Nội dung tập huấn

          Chuyên đề 1: Một số vấn đề có liên quan về Nghị định 60/2021/NĐ-CP:

- Căn cứ xác định mức độ tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ và cách thức xây dựng đề án tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

- Căn cứ và cách thức xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

          Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác quản lý, sử dụng tài sản công

- Các văn bản, quy định của nhà nước về công tác quản lý tài sản công.

- Công tác quản lý, sử dụng đối với tài sản công.

- Quy định về quá trình hình thành và hạch toán tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

          Chuyên đề 3: Một số vấn đề trao đổi về công tác quản lý và kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Chuyên gia tập huấn: Ông Trần Lam Hồng -  Phó tổng giám đốc Công ty tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT

          Trong thời gian học 2 ngày (từ 21- 22/7), các giảng viên được được nghe chuyên gia chuyên gia kiểm toán chia sẻ về quá trình quản lý, quá trình thực hiện kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ sở, căn cứ và cách thức xây dựng đề án tự chủ tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Công tác quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. rong thời gian tập huấn, giảng viên sẽ giải đáp những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của các cơ quan, đơn vị, để các cơ quan, đơn vị hiểu rõ hơn khi triển khai thực hiện.

Chuyên gia chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Tin bài: Ban Truyền thông

 

 

 


Bài viết khác