Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khai mạc “Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về Tài chính ngân sách cho cán bộ, công chức cấp xã” năm 2022

           Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An năm 2022; Công văn số 2580/BNV-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 - 2025. Sáng ngày 26/11/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khai mạc “Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về Tài chính ngân sách cho cán bộ, công chức cấp xã”.

           Dự lễ khai mạc có: bà Nguyễn Thị Lan - Chuyên viên phòng xây dựng chính quyền Sở Nội vụ tỉnh; TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cùng các Trưởng/Phó các phòng/khoa, các giảng viên và hơn 100 cán bộ, công chức Tài chính - Kế toán các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về Tài chính ngân sách.

Đại biểu và học viên tham dự khai mạc Lớp tập huấn

           Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước luôn yêu cầu cần có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế thì việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán, vốn đầu tư công cho công chức, viên chức cấp xã là rất quan trọng và cần thiết. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cao sẽ hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức cơ bản, thiết thực, cập nhật và hiện đại.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

           Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của lớp tập huấn, TS. Trương Quang Ngân đề nghị Ban Tổ chức và các giảng viên lớp tập huấn bảo đảm thuận tiện, nghiêm túc và hiệu quả, kiến thức truyền đạt phải là những kiến thức cơ bản, thiết thực, cập nhật và hiện đại. Đề nghị các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận kiến thức, tập trung chú ý theo dõi, nắm chắc những quan điểm, nội dung, phương pháp để nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn; đồng thời, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để lớp tập huấn thực sự đổi mới và chất lượng.

           Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt nội dung các chuyên đề: Chuyên đề 1: Pháp luật quản lý Tài chính, ngân sách xã; Chuyên đề 2: Quản lý Tài chính, ngân sách xã.

NCS. Phạm Thị Mai Hương hướng dẫn Chuyên đề 1: Pháp luật quản lý Tài chính, ngân sách xã

           Sau mỗi chuyên đề, các học viên sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, nêu những vướng mắc, khó khăn và tìm giải pháp giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ThS. Lê Thị Vân Hà truyền tải nội dung tập huấn cho học viên 

 

Tin bài: Ban Truyền thông

 


Bài viết khác