Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

          Chiều ngày 04/12/2021, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức tổ Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị học tập học tập tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đại diện Thành ủy Vinh có đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Thành ủy viên, Phó Ban tuyên giáo Thành ủy.

          Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Thành ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh truyền đạt chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự học, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh – thành ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh  trực tiếp quán triệt các nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

        Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân. Nội dung chuyên đề, ngoài Lời mở đầu và Kết luận, gồm 2 phần:

          Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

       Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Các cán bộ, đảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tham dự Hội nghị trực tuyến qua phần mềm Zoom

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên hãy tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. Đồng thời, chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp cho cán bộ, đảng viên; góp phần đưa nội dung các chuyên đề đã được tập huấn vào đợt sinh hoạt chính trị, học tập trong giai đoạn 2021 – 2026 góp phần xây dựng Đảng bộ trường ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

          Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin bài: Vân Diên.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 


Bài viết khác