Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường

          Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; Hướng dẫn số 08-HD/ThU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hướng dẫn kiểm điểm tập thể, các nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đi với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, sáng ngày 14/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, đề nghị xếp loại và quyết định xếp loại đối với tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà Trường năm 2021. 

Đồng chí Nguyễn Đình Tường, Bí thư đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường điều hành Hội nghị

          Tham dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Hiền Thương, Ban tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Đồng chí Phan Trọng Lam, Ủy ban kiểm tra thành ủy, chuyên quản phụ trách đảng bộ Trường; Đồng chí Phan Hữu Tài, Ban Tuyên giáo Thành Ủy; Đồng chí Trần Thị Thanh Phương, Ban tổ chức Thành ủy; Đồng chí Lê Đức Thọ, Ban dân vận Thành ủy đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã chuẩn bị nội dung và tiến hành hội nghị nghiêm túc, chu đáo, bài bản. Hội nghị đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, cầu thị và tự phê bình sâu sắc.

Đồng chí Phan Trọng Lam, Ủy ban kiểm tra thành ủy, chuyên quản phụ trách đảng bộ Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Tại Hội nghị, Báo cáo kiểm điểm tập thể  Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà Trường đã thẳng thắn, nghiêm túc, tập trung đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm 2021.

Đồng chí Trương Quang Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường báo cáo tại Hội nghị

           Việc kiểm điểm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Với thái độ cầu thị, từng đồng chí đã trình bày báo cáo tự kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chuyên môn, đoàn thể) theo quy định; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực của Nhà trường, đơn vị do mình phụ trách; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm năm 2021; kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Nhà trường, đơn vị; quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Đồng chí Nguyễn Đình Tường, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường thông qua bản kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Đặng Thị Thảo – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính  báo cáo kiểm điểm cá nhân

          Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà Trường đã tập trung thảo luận, góp ý một cách khách quan, thẳng thắn đối với từng đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành, thành viên Ban Giám hiệu. Không khí kiểm điểm dân chủ, đoàn kết; các ý kiến góp ý đều chân tình, sâu sắc; các đồng chí được góp ý thì tiếp thu nghiêm túc, cầu thị. Nhìn chung, năm 2021, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà Trường đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Có trách nhiệm với công việc. Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Luôn gương mẫu chấp hành những điều quy định cán bộ, viên chức, đảng viên không được làm.

Đồng chí Nguyễn Thị Tùng, Đảng ủy viên, trưởng phòng Quản lý Đạo tạo – Khoa học và HTQT tham gia thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Lê Viết Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ khoa Cơ sở, Phó Trưởng khoa phát biểu tại Hội nghị

         Căn cứ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2021 của các đồng chí cấp ủy viên, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và bỏ phiếu kín thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại tập thể Ban Giám hiệu, Thành ủy Vinh xem xét, quyết định xếp loại tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư. Đồng thời tập thể lãnh đạo nhà trường cũng đã xếp loại các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Phó hiệu trưởng nhà trường năm 2021 theo quy định.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL tham gia thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Vân Hà – Đảng ủy viên,  Phó Khoa Kế toán – Phân tích phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Dương Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường phát biểu tại Hội nghị

Tin bài: Vân Diên


Bài viết khác