Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

          Ngày 21/10/2021, Đảng Ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

          Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh; đồng chí Nguyễn Đình Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Trương Quang Ngân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cùng các đồng chí đảng viên, cán bộ, giảng viên cùng tham dự.

Đảng viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Mở đầu nội dung quán triệt nghị quyết, đồng chí Trần Thị Hồng – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Đồng chí Trần Thị Hồng – Phó ban tuyên giáo Thành ủy Vinh đến tham dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Thị Hồng đã truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII với 5 quan điểm chỉ đạo gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, đồng chí đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó là định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

          Kết thúc bài nội dung truyền đạt, đồng chí Trần Thị Hồng cũng đã  đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đảng viên. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng./.

Tin bài: Kim Dung (Ban truyền thông)


Bài viết khác