Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Thực hiện kế hoạch được Ban Giám hiệu trường phê duyệt, sáng ngày 16/10/2021, tại hội trường lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học cho cán bộ, giảng viên trường. TS. Trương Quang Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường dự và phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng.

TS. Trương Quang Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường - phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng

Ths. Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL điều hành buổi Lễ

          Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Đình Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trương Quang Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường; Ths. Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL; các đồng chí trưởng/phó khoa/phòng/ban cùng các cán bộ, giảng viên là học viên khóa bồi dưỡng. Lễ khai giảng được tổ chức giữa Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Trường Đại học Vinh. 

TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Trường Đại học Vinh – Trao đổi nội dung khóa bồi dưỡng

          Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, TS. Trương Quang Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường yêu cầu các học viên tham dự khóa bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp, đảm bảo các mục tiêu đề ra, Phó Hiệu trưởng quản lý trường nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm của trường. Công tác kiểm tra và đánh giá chất lượng có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo quyết định của Ban Giám hiệu nhằm cập nhật, bồi dưỡng và trao đổi những kiến thức mới về công đảm bảo chất lượng giáo dục, hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

Toàn  cảnh Lễ khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng

          Theo kế hoạch, khóa bồi dưỡng diễn ra trong ba ngày 16,17 và 23/10/2021, trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị các chuyên đề kiến thức về: Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục; Công cụ thực hiện đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học; Xây dựng văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học; Qui trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục; Hướng dẫn thực hiện thông tư 12; Hướng dẫn thực hiện Thông tư 04; Qui trình phát sinh và lưu trữ minh chứng;  Kỹ thuật thu thập và lưu trữ thông tin, minh chứng trong kiểm định chất lượng giáo dục. do TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Trường Đại học Vinh trình bày.

Mục tiêu  khóa bồi dưỡng về kiểm định chất lượng giáo dục đại học

          Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên đã bước vào nghiên cứu chuyên đề đầu tiên với sự truyền đạt TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Trường Đại học Vinh./.

Tin bài: Vân Diên (Ban truyền thông)

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

 

 

 

 


Bài viết khác