Lãnh đạo nhà trường làm việc với Khoa Nông Lâm Ngư về tầm nhìn, định hướng, chiến lược phát triển khoa

          Chiều ngày 03 tháng 11 năm 2021, lãnh đạo nhà trường làm việc với Khoa Nông Lâm Ngư về tầm nhìn, định hướng, chiến lược và các kế hoạch cụ thể để thúc đẩy, phát triển và nâng cao vị thế của Nông Lâm Ngư thời gian tới. Tham dự cuộc họp có: ThS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp; TS. Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư.

ThS. Nguyễn Đình Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì cuộc họp với Khoa Nông Lâm Ngư

          TS. Nguyễn Công Trường, Trưởng Khoa Nông Lâm Ngư, thay mặt khoa báo cáo với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, về những thuận lợi, khó khăn, các kết quả đạt được trong năm học 2020 - 2021 và định hướng, tầm nhìn, chiến lược cũng như kế hoạch phát triển khoa trong thời gian tới.

          Khoa Nông Lâm Ngư hiện nay có 26 đồng chí. Trong đó: Có 8 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 06 giảng viên chính còn lại là thạc sĩ,  Tổng số sinh viên năm học 2020 - 2021: trên 500 sinh viên.

          Báo cáo cũng chỉ ra những kết quả đạt được trong năm học 2020 – 2021 về: Công tác tuyển sinh; Kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; Công tác giảng dạy; Công tác nghiên cứu khoa học và phương hướng và nhiệm vụ thời gian tới:

- Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận thực tế; đánh giá các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để mở mã ngành đào tạo bậc học cao hơn.

- Khảo sát nhu cầu của các bên liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết mở các mã ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện đề tài khoa học các cấp đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, theo hướng hiện đại đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chú trọng đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại cho ngành chăn nuôi thú y.

- Triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng cấp khoa nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm định chất lượng.

- Triển khai phát triển trại trường theo hướng tự chủ, gắn liền với đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ cho cán bộ giảng viên, sinh viên trong khoa.

- Thực hiện quan hệ doanh nghiệp để liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo địa bàn thực hành thực tập cho sinh viên, tổ chức hội chợ việc làm, giới thiệu việc làm cho sinh viên, triển khai các hoạt động thu hút tài trợ, trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên từ nguồn xã hội hóa.

TS. Nguyễn Công Trường, Trưởng Khoa Nông Lâm Ngư báo cáo về các hoạt động, kết quả và chiến lược, định hướng phát triển khoa thời gian tới

          Để đạt được những mục tiêu trên, khoa cũng có 1 số đề xuất với Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu: Khoa sẽ thành lập tổ tư vấn tuyển sinh (nhiệm vụ thường niên của khoa) Hỗ trợ kinh phí và nhân lực (nếu có) cho kế hoạch công tác tuyển sinh của khoa ngoài chế độ đã thực hiện của trường (trong và ngoài nước); Về cơ sở vật chất; về trại trường.

TS. Võ Thị Hải Lê, Phó trưởng Khoa Nông Lâm Ngư, trưởng bộ môn Thú y phát biểu tại cuộc họp

          Phát biểu chỉ đạo, định hướng về tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch phát triển khoa thời gian tới, TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn kỳ vọng và quan tâm tạo điều kiện để khoa ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đảng ủy rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên khoa vì vậy khoa cần có kế hoạch đẩy mạnh công tác nghiên cứu sinh của khoa, hỗ trợ công tác nghiên cứu, nâng cao trình độ, ưu tiên hỗ trợ để có 01 phó giáo sư trong những năm tới; Đẩy mạnh có chọn lọc quan hệ với các doanh nghiệp để có môi trường cho sinh viên thực hành, thực tập và cơ hội việc làm ngay khi ra trường;

TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, phát biểu chỉ đạo về định hướng, chiến lược, tầm nhìn phát triển khoa thời gian tới

Tại buổi làm việc, các cán bộ, giảng viên và các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để cùng hoạch định các chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể cho khoa.

Trưởng phòng Kế toán, Nguyễn Thị Thanh Tâm – phát biểu tại cuộc họp

TS. Võ Thị Dung, Phó trưởng Khoa Nông Lâm Ngư, tổ bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh, phát biểu đóng góp ý kiến

Th.S Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí - Kiểm định chất lượng, đóng góp ý kiến cho khoa

TS. Nguyễn Thị Tùng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và hợp tác quốc tế, phát biểu tại cuộc họp

          Kết thúc buổi làm việc với khoa, đồng chí Nguyễn Đình Tường, thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu định hướng một số nội dung về kế hoạch phát triển khoa Nông Lâm Ngư thời gian tới:

- Đề nghị khoa tiến hành xây dựng đề án thành lập bệnh viện Thú y;

- Tập trung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để nâng cao ngành Thú y lên một tầm cao hơn để đón đầu cơ hội;

- Giao trại trường cho khoa quản lý để thực hiện phát triển sản xuất, giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

- Thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng (có đề án, kế hoạch cụ thể); đề án xây dựng cữa hàng giới thiệu và bán sản phẩm.

Tin bài: Vân Diên (Ban truyền thông)

 

 


Bài viết khác