Trường Đại học Kinh tế Nghệ An họp xét duyệt chương trình đào tạo năm học 2021 - 2022

          Sáng ngày 24/9/2021, tại Phòng họp 1 – Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức họp xét duyệt chương trình đào tạo năm học 2021 – 2022 dưới sự chủ trì của TS. Trương Quang Ngân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường. Tham dự cuộc họp còn có các Thầy, Cô giáo là trưởng, phó các Phòng, Khoa chuyên môn, Ban của nhà trường; Các Tổ trưởng và thành viên tổ rà soát nội dung chuyên môn của các Khoa.

TS. Trương Quang Ngân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường chủ trì cuộc họp

          Chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục đại học cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

          Trong cuộc họp này, đại diện các khoa chuyên môn đã trình bày báo cáo về bản mô tả chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu sự phù hợp với triết lý giáo dục của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong bản mô tả chương trình đào tạo, các khoa chuyên môn cũng đã xây dựng cụ thể và chi tiết các nội dung như: Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa; Mục tiêu của chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Cơ hội việc làm và học tập sau đại học; Tiêu chí tuyển sinh, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp; Chiến lược giảng dạy, học tập; Cấu trúc và sơ đồ chương trình đào tạo.

TS. Võ Thị Hải Lê – Phó Trưởng Khoa Nông Lâm Ngư phát biểu tại cuộc họp

          Thông qua ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội đồng đã đi đến thống nhất một số nội dung như sau:

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học và phù hợp sứ mạng và tầm nhìn của Trường; cấu trúc và nội dung chương trình dạy học được thiết kế dựa trên các yêu cầu của chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm được xem là điều kiện để xét tốt nghiệp của sinh viên.

3. Các chuyên ngành khi xây dựng nội dung môn học trong chương tình đào tạo chú ý tăng số lượng và thời lượng nội dung thực hành; cập nhật những nội dung mới để phù hợp với nhu cầu ứng dụng trong công việc;

4. Hoàn thành đề cương chi tiết các học phần và hồ sơ đúng tiến độ đến ngày 30/10/2021 đối với những môn giảng dạy trong học kỳ 1;

          Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo là một quá trình liên tục nhằm hoàn thiện không ngừng chương trình đào tạo cho phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, của đời sống xã hội … Như vậy, có thể thấy phát triển chương trình đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu, xuyên suốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, là yêu cầu bắt buộc đối với các trường Đại học nói chung, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói riêng.
          Các Trường Đại học muốn tồn tại và phát triển, cần quan tâm và có chiến lược xây dựng, phát triển Chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo phải được coi là nhân tố quan trọng, sống còn, quyết định sự phát triển của nhà trường.

Tin bài: Kim Dung (Ban truyền thông)


Bài viết khác