Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức họp xét duyệt kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

          Sáng ngày 16/9/2021, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi họp xét duyệt chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 dưới sự chủ trì của TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng , và sự tham dự của các thầy, cô là trưởng các Phòng, Ban, Khoa trong nhà trường.

TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo cuộc họp

          Nhằm mục đích xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ (thời hạn, tốc độ, tỉ lệ cân đối) về sự phát triển một quá trình và định ra những phương tiện cơ bản để thực hiện có kết quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đó. Hàng năm, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đều có sự chỉ đạo cho các Phòng, Khoa, Ban của nhà trường xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ hoạt động cho năm học mới dựa trên những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua.

          Năm học 2021- 2022 diễn ra trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn và thách thức: tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung nên ảnh hưởng tới các hoạt động chung của nhà trường như giảng dạy, học tập, tuyển sinh....Tuy nhiên Ban giám hiệu và các Phòng, Khoa, Ban của nhà trường cũng đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng kế hoạch và đưa ra các số liệu cụ thể để tổ chức tiến hành triển khai trong những nhiệm vụ đó hiệu quả nhất.

          Dựa vào đặc điểm cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và số lượng cán bộ, giảng viên của từng Khoa để đưa ra các chỉ tiêu cụ thể trên cơ sở các nội dung cơ bản như sau:

1. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi cán bộ, giảng viên ;

2. Công tác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn: PGS, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Văn bằng 2 Tiếng Anh, Lý luận chính trị, chứng chỉ;

3. Công tác nghiên cứu khoa học: Bài báo đăng các tạp chí quốc tế, Quốc gia, cấp Tỉnh, thông tin khoa  học Trường; các hội thảo nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Trường, cấp Khoa và cấp Tổ bộ môn;

4. Công tác viết giáo trình, đề cương tín chỉ, ngân hàng đề thi;

5. Chỉnh sửa bổ sung chương trình;

6 . Dự giờ đánh giá giờ giảng của giảng viên các khoa;

7. Chủ trì tổ chức các hoạt động: hoạt động cộng đồng, hoạt động đoàn thanh niên, hoạt động công đoàn;

8. Viết bài đăng Web nhà trường;

9. Ký quan hệ hợp tác (số lượng doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan…)

Thông qua bảng kế hoạch hoạt động của từng Khoa , BGH đã chỉ đạo và thảo luận để đưa ra những chỉ tiêu và chỉ số phù hợp. Trên cơ sở đó, các Khoa sẽ có cơ sở để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách có hiệu quả nhất.

          Sau khi bàn bạc và thảo luận, TS. Trương Quang Ngân đã kết luận các nội dung như sau: giao cho các Khoa biên tập nội dung và gửi về phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 20/9/2021; Phòng TCHC ban hành Quyết định và thông báo tới các Khoa; trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, BGH chỉ đạo các Phòng, Ban, Trung tâm phối hợp tạo điều kiện để các Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; Giao cho Đoàn thanh niên phối hợp các đơn vụ xây dựng tiến độ các chương trình hoạt động và công tác truyền thông; Phòng Công tác HSSV chủ trì việc kết nối các Khoa thu thập minh chứng, tham mưu cho BGH tổ chức các hoạt động liên kết với các Doanh nghiệp.

Tin bài: Kim Dung (Ban truyền thông)


Bài viết khác