Cam kết hỗ trợ thực tập - làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Căn cứ Biên bản ghi nhớ ngày 27 tháng 4 năm 2022 giữa Trường Đại học Kinh tế Nghệ An với Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong về việc thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, giới thiệu cho sinh viên năm thứ ba và năm cuối Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được học tập, thực tập, làm việc tại Nhật Bản; Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên như định hướng nghề nghiệp, đào tạo tiếng Nhật, rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu của quốc tế về lao động và nhà tuyển dụng; Giới thiệu các chương trình tuyển dụng của các nghiệp đoàn, công ty uy tín của Nhật Bản,..

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Hải Phong

          Hiện tại, Nhà trường đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong, là doanh nghiệp có chức năng và uy tín trong việc đưa sinh viên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Với chương trình hợp tác này, các sinh viên thuộc Trường sẽ có các quyền lợi và lựa chọn sau:

* Kế hoạch học tập  

- Đối với sinh viên từ năm thứ 3 về sau, được làm thủ tục đăng ký tham gia học tiếng Nhật (miễn phí) được định hướng nghề nghiệp do Công ty MTV Hải Phong thực hiện.

- Đối với sinh viên cuối năm thứ 3 trở về trước được tham gia thực tập sinh ở Nhật Bản trong thời gian 01 năm, sau đó tiếp tục học tập theo quy định tại trường.

- Đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp, được đăng ký làm việc tại Nhật Bản trong thời gian 03 năm và được gia hạn thêm thời gian 2 năm nếu có nhu cầu.

- Sinh viên được tham gia các chương trình tham quan, tìm hiểu doanh nghiệp (miễn phí) theo các chương trình định kỳ do doanh nghiệp tổ chức; sinh viên được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi về nước.

* Chế độ thực sinh hoặc làm việc và chế độ hỗ trợ khác

- Trừ các chi phí sinh hoạt tối thiểu, mỗi cá nhân sẽ tích lũy được từ 250 triệu/ năm; các chi phí tham gia đi làm việc tại Nhật Bản được công khai trên website của doanh nghiệp.

  - Được tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu vay vốn từ doanh nghiệp hoặc từ ngân hàng chính sách với mức lãi suất ưu đãi từ 0%.

Toàn văn nội dung cam kết hỗ trợ thực tập - làm việc tại Nhật Bản từ Công ty MTV Hải Phong giành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tin bài: Ban Truyền thông


Bài viết khác