Tài liệu phục vụ coi thi THPT Quốc gia 2017

Tài liệu phục vụ coi thi THPT Quốc gia 2017

1. Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2017

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/04_2017TT-BGD%C4%90T%20-%20Quy%20che%20thi%20v%C3%A0%20xet%20cong%20nhan%20tot%20nghiep%20THPT.pdf

2. Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/Quy%20che%20tuyen%20sinh.pdf

3. Tài liệu phổ biến tại phòng thi

(Đây là bản tóm tắt cho coi thi, các CBCT nên đọc tài liệu này trước)

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/tailieuphobientaiphongthi.pdf

4. Mẫu phiếu trả lởi trắc nghiệm (pass: 123654)

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/Mau%20phieu%20TLTN%20(Final%2015_5).pdf

5. Công văn 1039 của SGD ĐT Nghệ An về điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ coi thi THPT 2017

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/1039-CV%20ve%20viec%20dieu%20nhan%20su%20coi%20thi-2017-2_6.doc


Bài viết khác