Giới thiệu về trường

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Bên cạnh đó còn nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức, đội ngũ doanh nhân, cán bộ kỹ thuật  theo yêu cầu chuẩn hóa nghiệp vụ chuyên môn; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các ngành đào tạo

1. Bậc đại học gồm có:

- Kế toán - Kiểm toán

- Tài chính - Thuế

- Quản trị kinh doanh

- Ngân hàng – Bảo hiểm

- Quản lý kinh tế

- Kinh tế và quản lý môi trường

- Quản lý tài chính nhà nước

- Kinh tế đầu tư

- Kinh tế nông nghiệp

- Trồng trọt

- Chăn nuôi - Thú y

- Lâm nghiệp

- Quản lý đất đai

- Nuôi trồng thủy sản

- Thủy lợi

- Thủy nông - cải tạo đất.

- Bảo quản và chế biến nông sản

2. Bậc cao đẳng gồm có:

 Kế toán doanh nghiệp

 Quản trị kinh doanh 

 Tài chính ngân hàng 

 Quản lý đất đai

 Lâm nghiệp:

 Chăn nuôi- thú y

 Khoa học cây trồng 

3. Bậc Trung cấp gồm có:

Kế toán DNSX 

Quản trị KD thương mại

Kế toán HCSN

Kế toán thương mại 

Địa chính 

Trồng trọt-BVTV

Chăn nuôi- thú y 

Thủy lợi

Lâm nghiệp 

Cơ điện NN

4. Loại hình đào tạo: Chính quy, Liên thông, Bồi dưỡng ngắn hạn. Học ban ngày và ban đêm (dành cho những người đang làm việc có cơ hội học tập) v.v...

 Nhà trường đã có bề dày trên 50 năm xây dựng và phát triển, đã và đang khẳng định thương hiệu của một trường trọng điểm khu vực Bắc miền Trung và tỉnh Nghệ An. Đáp ứng được nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.

 


Bài viết khác