• Khai giảng năm học 2016 - 2017

  Khai giảng năm học 2016 - 2017

 • Hội thi Nhà giáo tự học - sáng tạo

  Hội thi Nhà giáo tự học - sáng tạo

 • Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

  Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

 • Hiệu trưởng trình bày diễn văn trong ngày công bố Quyết định thành lập trường

  Hiệu trưởng trình bày diễn văn trong ngày công bố Quyết định thành lập trường

 • Chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017

  Chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017

Tin tức chung

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa năm học 2016 - 2017

Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam; đồng thời giúp sinh viên nắm được tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn Nghệ An, nâng cao ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội và định hướng dư luận cho sinh ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

KH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 13/12/2016 của Tỉnh ủy ; Kế hoạch số 40-KH/ThU ngày 30/9/2016 của Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị như sau:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh