Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Đảng ủy, Ban giám hiệu và các đoàn thể

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường: ThS.Nguyễn Đình Tường
Hiệu trưởng TS. Dương Xuân Thao
Phó Hiệu trưởng ThS. Trương Quang Ngân
Chủ tịch Công đoàn TS. Đặng Thị Thảo
Bí thư Đoàn thanh niên ThS. Dương Tiến Dũng
Trưởng ban nữ công ThS. Võ Thị Dung
   

Bài viết khác