LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KT, QTKD, THÚ Y K5

 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Giáo dục quốc phòng 1 ĐH các ngành K5 Sáng Thứ 3 16/6/2020 45  
2 Giáo dục quốc phòng 2 ĐH các ngành K5 Chiều Thứ 3 16/6/2020 47  
3 Giáo dục quốc phòng 3 ĐH các ngành K5 Chiều Thứ 6 10/7/2020 54  
4 Giáo dục quốc phòng 4 ĐH các ngành K5 Tiểu luận  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút;     buổi chiều có mặt lúc 13h30 giờ.