Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020

 

 

dowload tại đây:

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng


Bài viết khác