Khoa Kế toán - Kiểm toán

Đào tạo nguồn nhân lực kế toán theo hướng ứng dụng thực tế; có nền tảng kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn tốt; Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản và nâng cao của ngành Kế toán ở mức độ chuyên viên; có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu để có thể ứng dụng kiến thức lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trong nước và hội nhập quốc tế; có tư duy phản biện độc lập, sáng tạo; có năng lực tự học và học tập ở mức cao hơn.

VIDEO

Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An không chỉ là một cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, mà còn là trung tâm sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên môi trường học tập chuyên nghiệp, nhiều cảm hứng. Với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NAUE không ngừng tìm kiếm những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất, từ lý thuyết đến thực hành, để vươn tầm khu vực ASEAN và thế giới.

Xem ngay