Khoa Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An không chỉ là một cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, mà còn là trung tâm sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên môi trường học tập chuyên nghiệp, nhiều cảm hứng. Với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NAUE không ngừng tìm kiếm những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất, từ lý thuyết đến thực hành, để vươn tầm khu vực ASEAN và thế giới.

VIDEO

Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An không chỉ là một cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, mà còn là trung tâm sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên môi trường học tập chuyên nghiệp, nhiều cảm hứng. Với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NAUE không ngừng tìm kiếm những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất, từ lý thuyết đến thực hành, để vươn tầm khu vực ASEAN và thế giới.

Xem ngay